O nadleśnictwie

Podstawowe informacje o Nadleśnictwie Szczebra

Zasoby leśne

Zasoby Nadleśnictwa Szczebra

Hodowla lasu

Zadania z zakresu hodowli lasu

Ochrona lasu

Zadania z zakresu ochrony lasu

Użytkowanie lasu

W ramach 10-cio letniego Planu Urządzania Lasu na lata 2014-2023 roku na zlecenie Nadleśnictwa Szczebra Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej sporządziło plan użytkowania lasu, w którym zawarto etaty użytkowania rębnego oraz przedrębnego.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Szczebra zarządza lasami Skarbu Państwa na podstawie Planu Urządzania Lasu zatwierdzonego przez ministra właściwego ds. gospodarowania zasobami środowiska naturalnego.

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Szczebra