Wydawca treści Wydawca treści

ochrona lasu

Zadania z zakresu ochrony lasu

Celem zachowania zadowalającej zdrowotności i naturalnej odporności lasów, nadleśnictwo  poświęca szczególną uwagę na właściwy stan sanitarny lasu. Poniżej przedstawiamy działania dotyczące zapobiegania poszczególnym grupom uszkodzeń lasu:

Ochrona upraw i szkółek przed szkodnikami występującymi w glebie. Na terenie Nadleśnictwa nie występują szkody w skali mogącej mieć znaczenie gospodarcze. Sporadycznie występuje pędrak chrabąszcza majowego. Jako działanie profilaktyczne projektuje się coroczną kontrolę w szkółkach oraz monitoring drzewostanów na słabych siedliskach borowych.

Ochrona starszych upraw i młodników przed szkodnikami nękającymi. Na terenie nadleśnictwa obserwuje się okresowe zwiększone pojawianie się szeliniaka. W okresie żeru uzupełniającego wykłada się pułapki klasyczne i systematycznie je oczyszcza.  W uzasadnionych przypadkach stosuje się zwalczanie chemiczne. W stosunku do innych szkodników nękających przeprowadza się coroczną lustrację upraw i młodników.

Ochrona drzewostanów przed szkodnikami pierwotnymi. W stosunku do borecznika, strzygoni, poprocha i barczatki sosnówki przeprowadza się coroczne jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny w wyznaczonych partiach kontrolnych. W stosunku do brudnicy mniszki stosuje się pułapki feromonowe w celu określenia kulminacji rójki i jednorazową obserwację metodą transektu.

Ochrona lasu przed szkodnikami wtórnymi. Lasy nadleśnictwa narażone są na okresowe zwiększenie pojawienia się szkodników wtórnych. Dotyczy to zwłaszcza kornika drukarza. Aby nie dopuścić do powstania szkód planuje się następujące działania:
- utrzymanie właściwego stanu sanitarnego lasu poprzez wyrabianie i wywożenie z lasu złomów, wywrotów, posuszu czynnego i jałowego,
- przeprowadzanie okresowych kontroli występowania szkodników wtórnych jesienią oraz przy okazji innych czynności w pozostałych porach roku,
- wykładanie drzew pułapkowych i ich korowanie w terminach określonych przez „instrukcję ochrony lasu" oraz stosowanie pułapek feromonowych na kornika drukarza,
- terminowy wywóz surowca drzewnego z lasu
- korowanie pniaków po ściętych drzewach,
- ochrona naturalnych wrogów owadów szkodliwych, szczególnie ptaków poprzez zawieszanie budek lęgowych, budowę poideł, zakładanie remiz itp.

Ochrona lasu przed chorobami grzybowymi. Powierzchnia na której występowanie szkodliwych grzybów zagraża gospodarce leśnej jest niewielka.

Ochrona lasu przed zwierzyną płową. Najistotniejszym zagadnieniem w tym zakresie jest współpraca z kołami łowieckimi w celu utrzymania pogłowia zwierzyny zgodnego z pojemnością łowiska. W celu zapobieżenia szkodom od zwierzyny celowe jest grodzenie i konserwacja ogrodzenia upraw. Stosuje się również indywidualne środki zabezpieczające sadzonki przed zgryzaniem i spałowaniem.