Wydawca treści Wydawca treści

urządzanie lasu

Nadleśnictwo Szczebra zarządza lasami Skarbu Państwa na podstawie Planu Urządzania Lasu zatwierdzonego przez ministra właściwego ds. gospodarowania zasobami środowiska naturalnego.

Celem gospodarowania jest zabezpieczenie potrzeb społeczeństwa na surowiec drzewny przy jednoczesnej dbałości o bezcenną przyrodę ojczystą. W Planie Urządzania Lasu drzewostany opisane są w sposób kompleksowy, pozwalający na planowanie i realizację czynności hodowlanych, ochronnych oraz pozyskanie drewna bez uszczuplania zasobów leśnych. Gwarancją rzetelnej oceny przyrostu masy drewna, szacowanie drewna na pniu są zastosowane metody statystyczne. Grunty (w tym lasy) podzielone są na obręby leśne, leśnictwa, oddziały leśne, pododdziały i wydzielenia. Granice oddziałów leśnych widoczne są w lesie, jako szerokie linie pozbawione drzew. Pododdziały i wydzielenia to najmniejsze i podstawowe jednostki podziału przestrzennego, dla których określa się cechy taksacyjne (np.: skład gatunkowy, wiek drzew, udział poszczególnych gatunków itd.)

Leśnicy realizując Plan Urządzania Lasu stosują w praktyce wiedzę z wielu dziedzin nauki i pamiętają, że przyroda służy nam wszystkim. Las jest domem wielu gatunków roślin i zwierząt oraz dziedzictwem, które pozostawimy potomnym.

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij link.