Wydawca treści Wydawca treści

hodowla lasu

Zadania z zakresu hodowli lasu

Gospodarka leśna na terenie Nadleśnictwa Szczebra prowadzona jest według zasad: powszechnej ochrony lasów, trwałości ich utrzymania, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji oraz powiększania zasobów leśnych.
Rozmiar realizacji prac w zakresie odnowień, pielęgnowania gleby i upraw jest uzależniony od zadań  związanych z użytkowaniem rębnym, natomiast  zalesienia wykonuje  na powierzchni zakwalifikowanej w Planie Urządzania Lasu.  
 


Selekcja, nasiennictwo i szkółkarstwo wg stanu na 01.01.2024r.:
•       Gospodarcze drzewostany nasienne – 927,51 ha, w tym: So – 646,60 ha; Św – 180,24 ha; Brz – 62,57 ha; Db.s – 38,10 ha)
•       Wyłączone drzewostany nasienne – So 35,51 ha; Md 1,26 ha
•       Uznane drzewa doborowe – 29 sztuk (23 So, 6 Św)
•       Uprawy pochodne – 153,24 ha (So)
•       Źródła nasion – 5 sztuk (1szt Lp; 2szt Gb; 1szt Js; 1szt Kl)
•    Szkółka gospodarcza o powierzchni całkowitej 4,04 ha, pow. zredukowana 3,20 ha położona jest w obrębie Rospuda, leśnictwo Szkółki (w pobliżu jeziora Jałowe). Możliwości produkcyjne wynoszą około  1500 000 sztuk sadzonek rocznie, przeznaczone głównie na potrzeby własne oraz sprzedaż sąsiednim nadleśnictwom i nabywcom detalicznym.