Wydawca treści Wydawca treści

hodowla lasu

Zadania z zakresu hodowli lasu

Gospodarka leśna na terenie Nadleśnictwa Szczebra prowadzona jest według zasad: powszechnej ochrony lasów, trwałości ich utrzymania, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji oraz powiększania zasobów leśnych.
Rozmiar realizacji prac w zakresie odnowień, pielęgnowania gleby i upraw jest uzależniony od zadań  związanych z użytkowaniem rębnym, natomiast  zalesienia wykonuje  na powierzchni zakwalifikowanej w Planie Urządzania Lasu.  
Poniżej przedstawiamy rozmiar zadań gospodarczych z zakresu hodowli lasu na rok 2014:
- Zalesienia i odnowienia - 88,70 ha
- Poprawki i uzupełnienia (w uprawach leśnych) – 4,20 ha
- Zabiegi pielęgnacyjne w uprawach i młodnikach – 673,36 ha
  w tym : pielęgnacja gleby – 455,83 ha, CW – 88,36 ha; CP – 129,17 ha
- Melioracje agrotechniczne – 88,93 ha

Potrzeby pielęgnacyjne w poszczególnych sezonach wegetacyjnych i latach rozwoju, wymuszone np. nadmiernym rozwojem traw, chwastów, malin, usunięciem nadmiaru gatunków lekkonasiennych, zmniejszenia negatywnego wpływu trzcinnika itd. spowodowały konieczność ponownych wejść na te same powierzchnie. Narastającym, bardzo dużym problem na części upraw jest powiększanie się areału trzcinnisk, które to wymuszają wykonywanie pielęgnacji nawet w 4-letnich uprawach sosny na uboższych siedliskach i nawet 5 –letnich w uprawach z udziałem dęba.

Selekcja, nasiennictwo i szkółkarstwo wg stanu na 31.12.2013r.:
•       Gospodarcze drzewostany nasienne – 1381,63 ha ( So - 1039,83ha;
        Św - 244,69ha; Brz - 60,94ha; Db.s – 36,17 ha)
•       Wyłączone drzewostany nasienne – 38,86 ha
•       Uznane drzewa doborowe – 31 szt. (24 So, 7 Św)
•       Uprawy pochodne – 112,27 ha (So)
•       Źródła nasion – 6 sztuk (2szt Lp; 2szt Gb; 1szt Js; 1szt Kl)
•    Szkółka gospodarcza o powierzchni całkowitej 8,16 ha, pow. zredukowana 4,20 ha położona jest w obrębie Rospuda, leśnictwo Młynisko (w pobliżu jeziora Jałowe). Możliwości produkcyjne – do 2 500 000 sztuk sadzonek rocznie, przeznaczone głównie na potrzeby własne oraz na realizację zalesień gruntów prywatnych i ewentualną sprzedaż sąsiednim nadleśnictwom i nabywcom detalicznym.