Wydawca treści Wydawca treści

lasy HCVF i wyłączone z użytkowania

Zasady ogólne wyznaczania lasów HCVF i zasad gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Szczebra

1. Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: Hihg Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" .


2. Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie (I konsultacje od 19.11.2008r do 31.01.2009r, II konsultacje od 21.09.2009 do 20.10.2009r, III konsultacje od 06.07.2017 do 07.08.2017r). Konsultacje IV odbyły się w terminie od 04.02.2022 do 07.03.2022


3. Dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskać u spec. SL ds. gospodarki leśnej Łukasza Czokajło w godzinach od 7.30 do 15.30 w dniach roboczych. W opisie planowanych działań gospodarczych używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w na stronie http://www.encyklopedialesna.pl/.