Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne

                                                                                                             Szczebra, 20.10.2020 r.

 

 

Nadleśnictwo Szczebra ogłasza konsultacje społeczne w związku z planowanymi zabiegami w lasach  HCVF w 2021 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego zasięgu Lasów HCVF w Nadleśnictwie Szczebra ( lokalizacja, powierzchnia, rodzaj HCVF itd.) udostępnione są na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce Nasza praca/Certyfikaty/Lasy HCVF i obszary wyłączone z użytkowania. Terminy określające rodzaj zabiegu z zawodowego języka leśników  są szczegółowo objaśnione na stronie http:/www.encyklopedialesna.pl/.         Planowane zabiegi w Lasach HCVF:

Ze względu na bardzo dużą obszerność danych związanych ze szczegółową lokalizacją planowanych zabiegów gospodarczych informuje się wszystkich zainteresowanych, iż dane dotyczące szczegółowej lokalizacji (leśnictwo, oddział i pododdział) można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Szczebra. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach proszone są o przesyłanie swoich uwag na adres e-mail - marcin.stasiukiewicz@bialystok.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną do biura nadleśnictwa.   Swoje uwagi i opinie  prosimy zgłaszać w terminie  30 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.  do dnia 19 listopada 2020 roku.