Wydawca treści Wydawca treści

Położenie nadleśnictwa

Nadleśnictwo Szczebra położone jest w północnej części województwa podlaskiego, w powiatach: augustowskim (gmina Augustów, Nowinka, Płaska) i suwalskim (gmina, Bakałarzewo, Raczki, Suwałki) oraz województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie oleckim (gmina Wieliczki).

 Siedziba nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Szczebra. Położenie, wraz z granicami zasięgu terytorialnego nadleśnictwa, przedstawiono na załączonej mapie.

Odległości od urzędów administracji państwowej i instytucji mających znaczenie gospodarcze dla Nadleśnictwa Szczebra:

-  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku  -  96 km

-  Urząd Wojewódzki w Białymstoku  -  98 km

-  Urząd Marszałkowski w Białymstoku  -  96 km

-  Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy w Augustowie  -  9 km

-  Urząd Gminy w Płaskiej  -  28 km

-  Urząd Gminy w Nowince  -  3 km

-  Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy w Suwałkach  -  22 km

-  Urząd Gminy w Bakałarzewie  -  40 km

-  Urząd Gminy w Raczkach  -  16 km

-  Urząd Wojewódzki i Marszałkowski w Olsztynie  -  204 km

-  Starostwo Powiatowe w Olecku  -  42 km

-  Urząd Gminy w Wieliczkach  -  45 km

-  Urząd pocztowy w Nowince  -  3 km

Nadleśnictwo Szczebra graniczy z Nadleśnictwami: Suwałki, Głęboki Bród, Płaska, Augustów, Ełk i Olecko.

Nadleśnictwo podzielone jest na 3 obręby leśne: Rospuda, Serwy I i Szczebra oraz na 13 leśnictw (przed 1.01.2024 r. na 12 leśnictw).