Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe, wynikającym z założeń „Polityki leśnej państwa” i przyjętych „Kierunków rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych”. Skuteczna działalność edukacyjna to trudna i wymagająca dziedzina aktywności zawodowej leśników. Ma charakter promocji lasów i racjonalnej gospodarki leśnej. Umożliwia podnoszenie świadomości leśnej społeczeństwa, pozwala na zdobywanie praktycznych umiejętności i poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami.

Oferta edukacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą