Wydawca treści Wydawca treści

Oferta handlowa

UWAGA! FUNKCJONOWANIE NADLESNICTWA SZCZEBRA OGRANICZONE!

Szanowni Państwo,

Z uwagi na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie wszystkich Interesantów oraz pracowników Nadleśnictwa Szczebra przekazujemy, iż w dalszym ciągu , wprowadzone w dniu 16 marca br. ograniczenia wstępu do  biura i kancelarii leśnictw Nadleśnictwa Szczebra są aktualne. Nie mogą być przyjmowani w kancelariach interesanci, mając  na uwadze -  największe nasze  dobro wspólne jakim jest zdrowie i nasze życie.

Zwracamy się z zatem z  prośbą o załatwianie wszystkich spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dokumenty wydawane na wnioski zainteresowanych osób będą wydawane korespondencyjnie.

Nie jest to łatwy czas dla nas wszystkich. Wierzymy jednak, że spokój, opanowanie i przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia pozwoli na skuteczną walkę z wirusem.

W związku z koniecznością zapewnienia utrzymania możliwości kupna surowca drzewnego w ramach sprzedaży detalicznej, wprowadzam ponownie możliwość jej kontynuowania na potrzeby miejscowej ludności przy spełnieniu następujących warunków, które są dostępne na stronie internetowej link:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_szczebra/komunikaty_i_ogloszenia\

Uwaga Nadleśnictwo Szczebra nie świadczy usług transportu zakupionego surowca do kupującego.

Przy odbiorze faktury prosimy o posiadanie własnego długopisu do podpisania potwierdzenia odbioru zakupionego surowca oraz zapoznania się z warunkami sprzedaży.

Ze względu na konieczność dołożenia maksymalnych starań w zapobieganiu ewentualnego dalszego rozprzestrzenia się koronawirusa, prosimy o podpisywanie asygnaty w odległości   minimum 1,5 metra od drugiej osoby.

Dziękujemy za zrozumienie.

 

 

Sprzedaż drewna i sadzonek klientom indywidualnym odbywa się w biurze nadleśnictwa od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 14.30.

Sprzedaż drewna w leśnictwach odbywa się we wtorki i czwartki.

Aktualne cenniki drewna i sadzonek znajdują się w linkach poniżej.

W cenniku sprzedajemy „drewno bez kory"

Zapis ten oznacza, że przy obliczaniu miąższości drewna zastosowano potrącenia na korę. Nabywca zapłaci tylko za drewno, korę na drewnie otrzyma  gratis ;)

loco las po zrywce"

Drewno oferowane do sprzedaży czeka na Państwa w lesie, przygotowane i złożone przy drodze wywozowej (przetransportowane z miejsca ścinki do najbliższej drogi, skąd mogą Państwo je załadować i wywieźć). To właśnie oznacza stwierdzenie użyte w cenniku „drewno loco las po zrywce".

Co oznacza „ wg KJW"?

KJW, czyli Klasyfikacja Jakościowo-Wymiarowa, to zespół obowiązujących norm, na podstawie których drewno jest zaliczane do poszczególnych sortymentów.

S2A? WB0? Co to są "sortymenty" ?

Podziały, terminologia i symbole używane przy klasyfikacji surowca drzewnego określają normy, które mogą Państwo otrzymać do wglądu w kancelariach leśnictw bądź biurze Nadleśnictwa Szczebra.

Symbole określające poszczególne sortymenty  rozpoczynają się od litery „W", „S" lub „M". „W" to drewno wielkowymiarowe – o średnicy w cieńszym końcu od 14cm bez kory, w grubszym końcu nie ma limitu średnicy! Drewno wielkowymiarowe występuje w czterech klasach jakości (A, B, C, D) i trzech stopniach grubości. Podane w cenniku trzy klasy wymiarowe (do 24cm, 25-34cm, 35cm i więcej) oznaczają średnicę zmierzoną bez kory w połowie długości sztuki (drewno iglaste) lub sekcji (drewno liściaste).

„S" to symbol oznaczający drewno średniowymiarowe – które w cieńszym końcu ma średnicę minimalną 5cm bez kory, w grubszym zaś maksymalnie 24cm. W cenniku figurują grupy S2 – drewno stosowe użytkowe, S3 – drewno żerdziowe i , ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców detalicznych, grupa S4 – drewno stosowe z przeznaczeniem na cele opałowe.

„M" – drewno małowymiarowe – to drewno o średnicy w grubszym końcu mniejszej niż 5cm bez kory. Grupa M1 to drobnica tyczkowa przeznaczona np. do przerobu przemysłowego, M2-często nabywana przez klientów indywidualnych – drobnica gałęziowa przeznaczona głównie na cele opałowe.

Metr sześcienny a metr przestrzenny

Ceny podane w cenniku dotyczą drewna mierzonego w metrach sześciennych. Tymczasem w praktyce leśnej w stosunku do drewna ułożonego w stosach często pojawia się pojęcie metra przestrzennego. Obie jednostki dotyczą objętości surowca, przy czym:

- metr przestrzenny to suma metra sześciennego drewna i luzów powietrznych pomiędzy wałkami drewna tworzącymi stos;

- metr sześcienny to objętość litego drewna w stosie (bez luzów powietrznych).

Czyli – cenę z cennika płacimy za metr litego drewna (nie za powietrze!).  Objętość drewna oferowanego do sprzedaży jest już przeliczona na metry sześcienne. W jaki sposób można samemu to przeliczyć?

Wyciągając miarkę w lesie należy zmierzyć długość, wysokość i szerokość stosu przygotowanego do sprzedaży – na podstawie pomiarów obliczymy, ile metrów przestrzennych planujemy kupić. By przeliczyć wynik na metry sześcienne (za które zapłacimy) można skorzystać z przeliczników. Poniżej prezentujemy przeliczniki na sortymenty najczęściej kupowane przez nabywców indywidualnych:

Grupa

Sortyment

Współczynniki zamienne

Mp w korze na m³ bez kory

m³ bez kory na mp w korze

Grupa S4:

Sosna, Modrzew i liściaste

Świerk

 

0,65

0,70

 

1,54

1,43

Grupa M1

0,40

2,50

Grupa M2

0,25

4,00

Przeliczniki dla innych grup, gatunków i długości są dostępne do wglądu w kancelariach leśnictw bądź biurze Nadleśnictwa Szczebra.

Jak to „kosztem nabywcy"?

Niektóre z pozycji oferowanych w cenniku (M1 i M2) mają dopisek „kosztem nabywcy".  W takich przypadkach nabywca sam wyrabia w lesie surowiec, który zamierza kupić. Zamiar samowyrobu drewna należy uzgodnić z właściwym leśniczym, który wskaże powierzchnię, na której można pracować, udzieli wskazówek na temat metod pracy i norm, jakie musi spełniać wyrobiony surowiec oraz przeszkoli w zakresie BHP.

Z powierzchni trzebieżowej czy  zrębowej?

Surowiec drzewny powstaje na skutek cięć w drzewostanach. Drzewostany, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości (wieku, w którym jakość surowca będzie najwyższa) są  kształtowane i pielęgnowane przez leśników poprzez usuwanie osobników, które przeszkadzają w rozwoju drzewom najdorodniejszym. Takie cięcia pielęgnacyjne nazywamy trzebieżami, a powierzchnie, na których mają miejsce – powierzchniami  trzebieżowymi.  Gdy drzewostan osiągnie dojrzałość (gdy ma już 100, 150 a czasem więcej lat), wycina się zrąb i pozyskuje najbardziej wartościowy surowiec. Na powierzchni zrębowej (po wyciętym drzewostanie) z odciętych gałęzi można wyrabiać drewno do celów opałowych. Gdy powierzchnia będzie uprzątnięta  leśnicy zasadzą kolejne pokolenie drzewek, by za kilka lat las zaszumiał znowu.

ZAPRASZAMY !!!

W razie dalszych zapytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze Nadleśnictwa Szczebra oraz w kancelariach leśnictw - w leśniczówkach rozsianych po zachodniej i centralnej części Puszczy Augustowskiej. Gorąco zachęcamy do korzystania z zalet drewna - surowca wszech czasów.