Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Szczebra
Nadleśnictwo Szczebra
87 641 96 65, 87 641 95 06, 609 037 735, 606 779 219
87 641 95 42

Szczebra 58
16-304 Nowinka

Regon: 790011196
NIP: 8460002192

Konto bankowe: PKO Bank Polski SA   85 1020 1332 0000 1102 0290 9489

 

Nadleśniczy lub zastępca nadleśniczego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 15:30 oraz w każdy poniedziałek od godziny 15:30 do 16:30.

Nadleśniczy
Marek Masłowski
87 641 95 06 wew. 302
Zastępca Nadleśniczego
Marek Jadeszko
87 641 95 06 wew. 334
Główna Księgowa
Dorota Puczyłowska
87 641 95 06 wew. 314
Inżynier Nadzoru
Waldemar Sudnik
87 641 95 06 wew. 320
Inżynier Nadzoru
Piotr Karnasiewicz
87 641 95 06 wew. 320
Sekretarz nadleśnictwa
Wojciech Górka
87 641 95 06 wew. 311
Komendant Straży Leśnej, zgłaszanie niszczenia stanowisk lęgowych
Łukasz Sewastynowicz
87 641 95 06 wew. 316, tel. kom.: 608 595 311
Specjalista ds. pracowniczych
Agnieszka Sewastynowicz
87 641 95 06 wew. 307
Starszy specjalista SL ds. edukacji lesnej, ochrony przyrody i informatyki
Paweł Gliński
87 641 95 06 wew. 309

Dział Gospodarki Leśnej

Elżbieta Siwicka
Specjalista ds. rozchodu drewna
Tel.: 87 641 95 06 wew. 329
Paweł Jabłoński
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 87 641 95 06 wew. 329
Magdalena Rydzewska
Podleśniczy p.o. St. Spec SL ds. marketingu
Tel.: 87 641 95 06 wew. 329
Dorota Łangowska
Starszy specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 87 641 95 06 wew. 304
Justyna Pycz
p.o. specjalisty ds. łowieckich
Tel.: 87 641 95 06 wew. 308
Maciej Jankowski
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 87 641 95 06 wew. 315
Artur Mołodziejko
Leśniczy ds. łowieckich
Tel.: 87 641 95 06 wew. 308
Łukasz Czokajło
Specjalista SL ds. gospodarki leśnej
Tel.: 87 641 95 06 wew. 315

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Jacek Motybel
Starszy specjalista SL ds. bhp i zamówień publicznych
Tel.: 87 641 95 06 wew. 311
Artur Wasilewski
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: 87 641 95 06 wew. 328
Katarzyna Motybel
Specjalista ds. ewidencji składników majątkowych
Tel.: 87 641 95 06 wew. 328
Katarzyna Kuleszewicz
St. Referent - sekretariat
Tel.: 87 641 95 06, 87 641 96 65
Violetta Szostak
Referent
Tel.: 87 641 95 06, 87 641 96 65 wew. 311
Ewa Krzywińska
Referent – sekretariat (osoba zastępująca K.Kuleszewicz)
Tel.: 87 641 95 06, 87 641 96 65

Dział Finansowo-Księgowy

Joanna Słuchocka
Księgowa
Tel.: 87 641 95 06 wew. 312
Alicja Masiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 87 641 95 06 wew. 326
Magdalena Kossakowska
Starsza księgowa
Tel.: 87 641 95 06 wew. 326
Magdalena Glińska
Księgowa
Tel.: 87 641 95 06 wew. 337

Straż Leśna

Kacper Wysocki
Strażnik Leśny
Tel.: 87 641 95 06, 87 641 96 65 wew. 316, 691 368 778