Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Szczebra położone jest w północno-wschodniej części Polski na terenie Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej.

Powierzchnia gruntów Nadleśnictwa Szczebra wynosi 19768,2951 hh. W jego skład wchodzą 3 obręby leśne (Rospuda, Serwy I oraz Szczebra) podzielone na 13 leśnictw (Lipki, Dębiny, Przewięź, Busznica, Nowinka, Blizna, Klonownica, Koniecbór, Masalszczyzna, Młynisko, Jaśki, Topiłówka oraz nowo utworzone Leśnictwo Szkółkarskie).

Nadleśnictwo Szczebra położone jest w północnej części województwa podlaskiego w powiatach: augustowskim (gminy: Augustów Miasto, Augustów, Nowinka i Płaska) i suwalskim (gminy: Bakałarzewo, Raczki i Suwałki) oraz we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie oleckim, w gminie Wieliczki.

Od północy Nadleśnictwo Szczebra graniczy z Nadleśnictwem Suwałki, od północnego-wschodu z Nadleśnictwem Głęboki Bród, od wschodu z Nadleśnictwem Płaska, od południa z Nadleśnictwem Augustów, od zachodu z Nadleśnictwem Ełk i Olecko. Siedziba nadleśnictwa mieści się w miejscowości Szczebra w oddziale 21ix obrębu Szczebra. 

Swoim zasięgiem obejmują centralno-wschodnią część Puszczy Augustowskiej a terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa Szczebra wynosi około 458,36 km2.

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Szczebra jest sosna, która zajmuje 76,63% powierzchni leśnej, zaś świerk 11,16%. Gatunki iglaste zajmują 87,84% powierzchni nadleśnictwa, a liściaste 12,16%, w tym: dąb – 6,15%, olsza – 4,10% i brzoza 1,86%.

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest bór mieszany świeży (50,41%). Na terenie obrębu Szczebra jego udział stanowi 60,35%. Obręb Rospuda reprezentowany jest przez wszystkie typy siedliskowe lasu, gdzie np. las świeży stanowi 34,51% powierzchni.

W nadleśnictwie siedliska borowe zajmują 61,38%  (11541,06 ha), siedliska lasowe 21,77% (6568,59 ha), natomiast olsy 3,70% (696,45 ha) powierzchni leśnej.