Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Szczebra położone jest w północno-wschodniej części Polski na terenie Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej.

 Powierzchnia Nadleśnictwa Szczebra wynosi  19789,7481 ha. W skład Nadleśnictwa wchodzą trzy obręby leśne : Rospuda, Serwy I i Szczebra podzielone na 12 leśnictw. Administracyjnie grunty Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Nadleśnictwa Szczebra leżą na terenie dwóch województw. Przeważająca większość powierzchni nadleśnictwa leży w województwie podlaskim w powiatach: augustowskim (gminy: Augustów, Nowinka i Płaska) i suwalskim (gminy: Raczki, Bakałarzewo i Suwałki). Jeden oddział leśny z obrębu Rospuda położony jest w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie oleckim, gminie Wieliczki.

Swoim zasięgiem obejmują centralno-wschodnią część Puszczy Augustowskiej a terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa Szczebra wynosi około 45 447 ha.

Lesistość Nadleśnictwa Szczebra (udział pow. lasów wszystkich własności) wynosi ok. 42,8% i różnie kształtuje się w poszczególnych gminach (od 14,1% w gm. Bakałarzewo do 84,9% w gm. Nowinka).

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w nadleśnictwie jest sosna 73,30% powierzchni, świerk stanowi 11,47%. Wśród gatunków liściastych dominuje dąb 7,05%. Olcha zajmuje 5,59% a brzoza 2,47% powierzchni. Pozostałe gatunki, które zajmują tylko 0,12% powierzchni są cenną domieszką w dość ubogim gatunkowo ekosystemie leśnym nadleśnictwa.

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest bór mieszany świeży (44,39%). Na terenie obrębu Szczebra jego udział stanowi 51,89%. Obręb Rospuda reprezentowany jest przez wszystkie typy siedliskowe lasu, gdzie np. las świeży stanowi 29,79% powierzchni.

W nadleśnictwie siedliska borowe zajmują 70,60%  (13184,06 ha), siedliska lasowe 25,52% (4767,26 ha), natomiast olsy 3,88% (723,83 ha) powierzchni leśnej.