Lista aktualności Lista aktualności

Trwa realizacja projektu OPL

Rozpoczęły się koszenia cennych siedlisk

Trwają prace na cennych siedliskach w ramach realizacji kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szczebra.

Prace już się rozpoczęły i trwają w między innymi Dolinie Rospudy i rezerwacie przyrody "Jezioro Kalejty".

Powyżej prezentujemy zdjęcia wykoszonych torfowisk.

 

Celem projektu jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Dofinansowanie projektu z UE: 19 725 947,92 PLN