Lista aktualności Lista aktualności

Kukuczka kapturkowata

Bardzo rzadki gatunek storczyka

W ramach prowadzonej inwentaryzacji gatunków chronionych, nad Kanałem Augustowskim w Nadleśnictwie Szczebra odnaleźliśmy stanowisko Kukuczki kapturkowatej (Neottianthe cucullata).

Jest to gatunek bardzo rzadki, o czym świadczy wpis do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, gdzie został sklasyfikowany jako gatunek zagrożony.

Gatunek znajduje się w Polsce pod ochroną prawną. Ochrona czynna prowadzona jest w Wigierskim Parku Narodowym. Na początku XXI wieku zrealizowano tam projekt polegający na przesiedleniu kilkudziesięciu okazów storczyków z ich stanowisk macierzystych na nowo wybrane miejsca. Akcja przesiedlania poprzedzona została szczegółową analizą mikrosiedliskową, na którą składały się badania: fizykochemiczne gleby i roztworów glebowych, florystyczne i faunistyczne. W latach 2003-04 przeniesiono około 50 osobników kukuczki. Dla roślin wytypowano trzy stanowiska na terenie obwodów chronionych: Lipniak, Leszczewek i Krusznik. Obserwacje poczynione w latach kolejnych wykazały, że przesiedlone osobniki rozwinęły się, zakwitły i wydały nasiona.