Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT Z DNIA 07.06.2024r.

w sprawie wydłużenia terminu zbierania uwag dotyczących propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że po weryfikacji danych dotyczących propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna, niezbędne korekty zostały naniesione w następujących nadleśnictwach: Supraśl, Knyszyn, Dojlidy, Waliły, Czarna Białostocka, Żednia, Krynki, Augustów, Borki, Czerwony Dwór, Gołdap, Głęboki Bród, Pomorze, Płaska, Suwałki, Rajgród oraz Szczebra.

Skorygowane dane zostały opublikowane na stronach internetowych właściwych jednostek.

W przypadku nadleśnictw nie wymienionych powyżej dane podane do publicznej wiadomości w dniu 3 czerwca 2024r. nie uległy zmianie.

W związku z zaistniałą sytuacją, w przypadku wszystkich nadleśnictw, przedłużamy termin zgłaszania uwag/wniosków do dnia 11 czerwca 2024r.

Adres zgłaszania uwag i wniosków pozostaje bez zmian konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl